Stanowisko PKEE w sprawie porozumienia dot. EU Governance i Dyrektywy EED

20 czerwca 2018 r. osiągnięto porozumienie co do brzmienia przepisów Rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną („EU Governance”), które określi

Read more