Aktywna rola prosumentów w sieci elektroenergetycznej PGE

W kwietniu rozpoczęło pracę konsorcjum realizujące projekt zwiększający rolę prosumentów w funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznej. Liderem konsorcjum jest Politechnika Łódzka, a

Read more

PGE Dystrybucja Oddział Białystok dba o bezpieczeństwo bocianów białych

Białostocki Oddział PGE Dystrybucja podpisał w marcu 2018 r. porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, którego głównym celem

Read more