Uroczyste otwarcie Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2017

Dziś o godzinie 11.oo otwarto uroczyście Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2017. W uroczystości udział wzięli m.in.: Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju, Konrad Sawicki – Doradca Wojewody Lubelskiego, Wojciech Lutek – Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A., Piotr Kacejko – Rektor Politechniki Lubelskiej.

Podczas ceremonii Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju – wręczył Medal 700-lecia Miasta Lublin wystawcom Targów ENERGETICS: firmom:
  • ELMAX Sp. z o.o. Sp. k.,
  • ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
  • Instytut Energetyki Zakład Doświadczalny w Białymstoku.
W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta i zasługi na rzecz jego Mieszkańców oraz z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina  Medalem 700-lecia Miasta Lublin zostały odznaczone Targi Lublin S.A. Medal odebrali: Robert Głowacki – Prezes Zarządu oraz Piotr Oraczewski – Wiceprezes Zarządu.