PBU ELJUZ Robert Leszko,
ul. E. Orzeszkowej 7/1,
58-310 Wałbrzych,
tel. 602155627