Ćwik Andrzej
ul. Słowicza 19,
58-100 Świdnica,
tel. 74 853 11 77, 603 631 029,
firma@cwik.swidnica.pl

Firma “ĆWIK” instalacja i sieci elektryczne, powstała w 1983 roku.

Od chwili powstania firma notuje systematyczny wzrost ilości zawieranych umów i jest przedsiębiorstwem uznanym jako wiarygodne i płynne finansowo zarówno u zleceniodawców jak i w bankach.

Posiadamy wysokie doświadczenie w zakresie wykonawstwa nowych instalacji elektrycznych, usuwania awarii, wymiany wyeksploatowanych instalacji elektrycznych oraz szeroko zakrojonych prac remontowo-modernizacyjnych.

Naszym nadrzędnym celem jest wychodzenie naprzeciw najśmielszym oczekiwaniom naszych Kontrahentów, dlatego też prócz typowych propozycji usług, jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa niemal każde nietypowe zlecenie.

Struktura zatrudnienia pozwala naszemu przedsiębiorstwu podejmować wykonawstwo różnych robót specjalistycznych, gwarantujących przy tym właściwą jakość oraz terminowość przyjętych na siebie zobowiązań.

Służymy fachową poradą w dziedzinie projektowania oraz doboru elementów instalacji elektrycznej.

Oferta naszej firmy obejmuje budowy między innymi:
– linii kablowych
– linii napowietrznych
– stacji transformatorowych
– przyłączy elektrycznych
– oświetlenia drogowego