Filmy SONEL S.A.:

Galeria SONEL S.A.:

 

 

Opis firmy SONEL S.A.:

SONEL S.A.  istnieje od czerwca 1994 r. Założycielami firmy byli inżynierowie elektrycy – osoby dobrze znające potrzeby rynku w zakresie specjalistycznych przyrządów pomiarowych.
W 1998 r. nastąpiła zmiana nazwy oraz  osobowości prawnej. W wyniku tych zmian powstała firma SONEL S.A.

Obecnie działalność prowadzona jest w nowym obiekcie na terenie Świdnickiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej .

W czerwcu 2008 r. spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Akcje SONEL S.A. notowane są na rynku podstawowym.

SONEL S.A. jest polskim producentem wysokiej jakości przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji.

Produkowane mierniki służą do pomiaru:

 • rezystancji i impedancji pętli zwarcia,
 • rezystancji izolacji,
 • rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu,
 • zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • prądów, napięć,
 • temperatury,
 • bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego.

Oferujemy także:

 • mierniki wielofunkcyjne, łączące cechy wyżej wymienione,
 • kamery termowizyjne,
 • mierniki małych rezystancji,
 • testery kolejności faz,
 • lokalizatory tras przewodów,
 • analizatory  jakości zasilania,
 • mierniki cęgowe,
 • multimetry,
 • pirometry,
 • luksomierze,
 • przyrządy laboratoryjne.

Sonel S.A. jest największym producentem przyrządów pomiarowych w Europie Środkowo-Wschodniej, dostarczamy wysoką jakość i innowacyjne rozwiązania.

Misja Sonel S.A.

Dostarczanie ergonomicznych, specjalistycznych przyrządów pomiarowych, wyrobów elektronicznych i usług, zgodnych z oczekiwaniami klientów. W szczególności spółka jest zorientowana na takie urządzenia, które służą poprawie bezpieczeństwa oraz jakości życia i pracy.

Pozycja na rynku

Swą wysoką pozycję na rynku krajowym firma zawdzięcza dążeniu do ciągłego rozwoju technologicznego i funkcjonalnego oferowanych produktów, co zostało potwierdzone uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO14001:2005.
Natomiast w maju 2003r. przyznano nam rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie produkcji, serwisu i projektowania przyrządów pomiarowych.
Wysoka jakość naszych przyrządów została wielokrotnie doceniona i wyróżniona na międzynarodowych targach elektrotechnicznych tj. ELEKTRO-EXPO, ELTARG, TAREL, ENERGETAB.

Jednocześnie systematycznie przeprowadzana analiza rynku pozwala nam dostrzec aktualne potrzeby naszych klientów (zakładów energetycznych, firm telekomunikacyjnych, zakładów przemysłowych, stoczni, wojska, kopalń oraz indywidualnych instalatorów). Wychodząc im naprzeciw corocznie powstają nowe konstrukcje przyrządów, które swymi walorami zaspokoją najbardziej wymagających klientów.

Nasza firma posiada gruntownie wykwalifikowaną kadrę inżynierską, która systematycznie prowadzi szkolenia oraz prezentuje najnowsze rozwiązania technologiczne poparte interpretacją aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz praktyczne pokazy technik pomiarowych na najnowszej generacji przyrządach firmy SONEL S.A.

Nasze wyroby oferujemy za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów mających siedziby na terenie całej Polski i za granicą.

Zarząd Spółki

Krzysztof Wieczorkowski – Prezes Zarządu
Jan Walulik – Wiceprezes Zarządu
Wojciech Kwiatkowski – Członek Zarządu

SONEL S.A aktywnie korzysta z dofinansowania w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej