Galeria ZMER Kalisz:

 

Pierwsze kroki

Przedsiębiorstwo ZMER rozpoczęło swoją działalność w 1952 roku jako samodzielna jednostka znana pod nazwą Zakłady Mechaniczne Elektryfikacji Rolnictwa w Kaliszu, której zasadniczą częścią działalności była produkcja wyrobów do budowy linii energetycznych. Byliśmy pionierami w tej gałęzi energetyki a nasze wyroby znalazły powszechne uznanie i zastosowanie podczas elektryfikacji terenów wiejskich. Ciągle wzrastające potrzeby rozwijającej się branży energetycznej skłoniły przedsiębiorstwo do znacznego rozszerzenia asortymentu produkowanych wyrobów.

Założenie spółki

W 1991 roku państwowe przedsiębiorstwo ZMER zostało sprywatyzowane w formę pracowniczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i rozpoczęło swą działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Aparatów i Konstrukcji Energetycznych “ZMER” Sp. z o.o. Przejęto tradycję, działalność i majątek byłego przedsiębiorstwa. Działając w nowych warunkach gospodarczych i własnościowych w firmie nastąpił burzliwy rozwój. Firma stała się znanym producentem specjalistycznych wyrobów dla potrzeb energetyki w zakresie linii średnich i niskich napięć. Dziś możemy się pochwalić produkcją nowoczesnych wyrobów posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty.

Nasi klienci

Przedsiębiorstwo działając na rynku od kilkudziesięciu lat stale się rozwija i poszerza grono swoich klientów. Znaleźliśmy się na listach dostawców kwalifikowanych Zakładów Energetycznych w całej Polsce. Nasi klienci to także firmy wykonawcze, hurtownie elektrotechniczne oraz zakłady przemysłowe. Możemy pochwalić się również stałą współpracą z projektantami sieci energetycznych oraz biurami projektowymi. Dostarczamy swoje wyroby dla odbiorców w Rosji gdzie nasze łączniki SN cieszą się wysokim uznaniem i stanowią podstawę bazy do modernizacji sieci napowietrznych.

Docenienie

Dzisiejsze warunki rynkowe sprawiają, że klienci decydując się na współpracę potrafią docenić doświadczenie i fachowość. Wiedzą, że można zaufać jakości i tradycji znanej firmy, jaką niewątpliwie jest ZMER. Wprowadzane przez nas rozwiązania techniczne stały się wzorem dla naszej konkurencji i synonimem najwyższej jakości.

Kadra pracownicza

Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowniczą stale podnoszącą swoje kwalifikacje stosownie do rosnących wymagań odbiorców. Przedsięwzięcia nasze realizujemy poprzez profesjonalną organizację zarządzania oraz szeroką współpracę z Ośrodkami Naukowo-Badawczymi, w tym m.in. Politechniką Poznańską oraz Instytutami Energetyki.

Jakość

Zapewniamy nowoczesne, bezpieczne produkty i usługi najwyższej jakości w korzystnych cenach. Nasze wyroby są zabezpieczane antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i galwaniczne. Sterowane numerycznie wykrawarki, gilotyny oraz zaginarki do blach oraz roboty spawalnicze, na których w sposób powtarzalny są spawane ramy łączników oraz konstrukcje energetyczne zapewniają naszym wyrobom dużą dokładność wykonania i uznanie Klientów. Dbamy o to, aby zapewnić ciągły wzrost zarówno w obszarze jakości produkcji, postępu technologicznego jak i technicznego. Jesteśmy w posiadaniu własnej malarni proszkowej oraz cynkowni galwanicznej i ogniowej.

Certyfikaty

Potwierdzeniem naszych starań stało się przyznanie przez TŰV NORD w 2002 r. certyfikatu ISO 9001:2000. Od 2010 roku projektujemy i produkujemy zgodnie z wymogami normy EN ISO 9001:2008. W 2015 Nasza Firma wdrożyła Certyfikowaną Zakładową Kontrolę Produkcji zgodnie z PN-EN 1090 w zakresie produkcji konstrukcji energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz stacji transformatorowych. Certyfikację Systemu ZKP przeprowadził Polski Rejestr Statków S.A.

Wiodące produkty

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Aparatów i Konstrukcji Energetycznych “ZMER” Sp. z o.o. należy do wiodących producentów punktów łącznikowych sterowanych drogą radiową. Jako jedni z pierwszych w kraju podjęliśmy idące w tym kierunku działania. Kilkuletnie prace rozwojowe, pokonanie wielu problemów technicznych zaowocowało tym, że aktualnie możemy zaoferować produkt bezawaryjny, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Możemy się również poszczycić największą liczbą uruchomionych punktów łącznikowych na terenie kilkunastu Zakładów Energetycznych w Polsce.