Ministerstwo Energii zaprasza do konsultacji dot. stacji ładowania

Ministerstwo Energii skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania

Read more

Rekordowy kontrakt Energi Oświetlenie na modernizację oświetlenia w Elblągu

Jak podaje Energa S.A. Elbląg będzie oświetlany nowoczesnymi, energooszczędnymi lampami typu LED. W najbardziej niebezpiecznych przejściach zainstalowane mają być urządzenia

Read more

Ziemia pod słupami energetycznymi z uporządkowanymi zasadami opodatkowania

-Ustawa, przygotowana w Ministerstwie Energii, porządkuje zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega strategiczna infrastruktura liniowa- powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Read more

Zamówienie niepubliczne na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Read more