Enea Operator rozwija technologie Prac Pod Napięciem i dzieli się wieloletnim doświadczeniem

Kluczowym celem Enei Operator jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do wszystkich Odbiorców.  Skrócenie przerw w dostawach energii do Klientów możliwe jest, między

Read more

Lepsze wyniki Grupy Enea za 2017 rok – dwucyfrowy wzrost EBITDA i zysku netto

Rok 2017 był dla Grupy Enea okresem dalszego rozwoju innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego. Grupa znacząco powiększyła moce wytwórcze przejmując Elektrownię Połaniec, a także

Read more

Kozienickie kluby sportowe z energią od Enei

Enea Wytwarzanie kolejny rok z rzędu będzie wspierać kluby sportowe z Kozienic. W trakcie poniedziałkowej konferencji poinformowano o kontynuacji współpracy z Klubem Sportowym „Energia” Kozienice, Klubem

Read more