Nowe Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy, że od 10 czerwca 2018 r. w ENERGA-OPERATOR SA obowiązują nowe Standardy Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB.

Tekst jednolity dokumentu z uwzględnieniem zmian znajduje się na stronie Energi Operator w katalogu: Dokumenty i formularze → Instrukcje i Standardy → Standardy Wymiany Informacji EOP ze Sprzedawcami i POB

Wykaz najważniejszych zmian oraz nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 10 czerwca 2018 roku.

 1. W komunikacie: Zgłoszenie wprowadzenia Odbiorcy do pustego PPE następuje usunięcie pola: Oświadczenie woli zawarcia umowy z OSD – Wprowadzenie Odbiorcy do pustego PPE będzie realizowane tylko na wniosek Odbiorcy (a nie na oświadczenie)
 2. W komunikacie: Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy dodano pola:
  a)      Grupa taryfowa,
  b)      Numer faktury,
  c)       Rozszerzono słownik w polu Przyczyna korekty o nowy powód korekty: KORDAT = korekta daty odczytu.
 3. W opisie procesu Zapytanie o zestaw PPE w rozdz. 7.6. dodano komentarz uzupełniający o treści:
  „Zestaw PPE jest udostępniany wyłącznie przez Portal Sprzedawców. Nie jest dostępny przez usługę B2B (za pośrednictwem web-service).”

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 10 czerwca 2018 r.)

źródło: komunikat prasowy Energa Operator S.A.