Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018

Zmiana została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 31(2466) z dnia 27.02.2018 r. Uchwałą z dnia 06.03.2018 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić zmianę taryfy do stosowania z dniem 14.03.2018 r.

Poprzednie decyzje dotyczące taryfy OSD na rok 2018 dostępne są w zakładce “Taryfy i cenniki.”

Aktualna taryfa PGE Dystrybucja do ściągnięcia w tym miejscu:

źródło: komunikat prasowy PGE Dystrybucja S.A.